,,Албена” – красотата, любовта, предателството и смъртта