Александър Морфов – все още директор на Народния театър