..има едни Артисти, които все още възпитават Човека в себе си;