„Има една по-силна светлина от тази на прожекторите в театъра и тя идва от очите на децата.”