Галин Стоев ни пренесе от другата страна на огледалото