Натараджа

Южнноиндийска статуэтка на Шива, господаря на танца, представляющая създаването и разпръскването на космоса в ритъма на танца. 11 век сл. Хр.