Разговор с актьорите от “ОТЕЛО” в ТБА и намаление на билети в Младежки театър