Школа по актьорско майсторство за театър и кино на Башар Рахал