LOGO

'

Конкурс на Eurodram ще отличи три съвременни български пиеси

Конкурс на Eurodram ще отличи три съвременни български пиеси Eurodram ще отличи три съвременни български пиеси Full view

Европейска мрежа за превод на драматургия EURODRAM отправя отворена покана за текстове. До 3 български пиеси ще бъдат отличени в селекцията Нова българска драматургия за 2016 год. След избора им от комисия те ще бъдат препоръчани на вниманието на международната мрежа за превод на други езици. Избраните текстове ще бъдат представени на годишната среща на мрежата в Истанбул през май 2016.

EURODRAM е европейска мрежа за театрален превод. Работи с европейските, средноазиатските и средиземноморски езици. Основната ѝ цел е да запознае професионалистите и театралната публика с произведения, които остават предимно неиздадени, обръщайки особено внимание на езиковото разнообразие. Комитетите са натоварени да излъчат селекция от чуждестранни драматични текстове, преведени на езика на съответния комитет през всяка нечетна година и да правят селекция от нови театрални текстове, написани на езика на съответния комитет през всяка четна година. По този начин мрежата допринася за диалога между театралните общности и предлага възможност за пряка комуникация и популяризация на новата драматургия.

До 31 декември 2015 год. ще бъдат приемани пиеси на български език. Условието е да бъдат написани след 2005 год. Предложенията трябва да бъдат придружени от пълния текст на пиесата, кратка биография на автора, технически лист с дата и място на написване, брой персонажи, справка за награди и вече реализирани продукции на този текст, както и друга информация, която се счита за важна от подаващия. Необходимо е текстовете да бъдат изпратени в .pdf или .doc файл на адрес 36monkeys@gmail.com / относно eurodram call 2015.

Written by Елена Райнова

Елена обича да открива непознати светове без значение дали са скрити в сумрака на театралния салон или в причудливите форми на облаците. Животът й е пъстра смесица от антропология, пътешествия, йога, котки и розе.

Leave a comment