Театър София обявява конкурс за съвременна българска драматургия