Камен Донев по време на репетициите на “Кръщене”, сн. Иван Дончев