Снимка: www.fakti.bg

“Ами това е! Най-старата мечта на човека е да лети. Колко близко съм вече до нея” – сподели от сцената Никола Анастасов.