“Малката кибритопродавачка” в Столичен куклен театър