Зрителите ще срещнат енигматичните обитатели на София, които се грижат за онова, „което остава”