Селфи

От ляво на дясно: Деница Димитрова, Деница Грудева, Нукет, Станислава, Елена Райнова, Мирен, Йоанна, Никея