Бърненски разкази

“Бърненски разкази” от Иржи Кратохвил, Чешки център