ТБА и ДКТ “В. Друмев” – Шумен в подкрепа на колегите си от Народния театър