Костюми от спектакъла „Антигона“ на Театър “София”; Автор на костюмите: Петя Боюкова; Фотограф: Васил Танев