Спектакъла „Антигона“, Театър София; Автор на костюмите Петя Боюкова; Фотограф Васил Танев