SIVINA 2018_02

от ляво на дясно Ваня Сивинова, Христо Мутафчиев, Галина Савова, снимка: Светослав Караджов